Teşrik tekbiri nasıl getirilir? Anlamı nedir?

Teşrik, doğuya yanlışsız gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir. Teşrik tekbiri, kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir.

Hz. Peygamberin de, kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiği rivayet edilir.

Teşrik tekbiri nasıl getirilir?

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لۤا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

“Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” formunda söylenen teşrik tekbirleri Kurban Bayramı’nın Arife günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Yani 9 Zilhicce sabah namazından 13 Zilhicce ikindi namazına kadar getirilir.

Teşrik tekbirinin manası nedir?

 

“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”

Teşrik tekbirleri unutulursa, hatırlandığında çabucak kaza edilmelidir.

İslâm dininde Teşrik tekbirinin önemi

 

Kur’ân-ı Kerîm’de teşrîk sözü geçmemekle birlikte bu tekbirlere ve teşrîk günlerine delâlet eden âyetler yer almaktadır. Rivayetlerin çoğunluğuna nazaran muhakkak günlerde Allah’ın zikredilmesinin istendiği âyetlerde (Bakara 2/203) kastedilen günler teşrîk günleri, zikirden amaç teşrîk tekbirleridir. Bu tekbirler, Allah’ın konukları sayılan hacıların Kâbe’den yükselen tekbir ve zikirlerine bütün dünya müslümanlarının katılıp Allah’ın büyüklüğünü ilân etmelerini anlatır.

Söz konusu âyetlerle ilgili çeşitli yorumlar bulunmakla birlikte İbn Abbas’ın, “Allah’ı sayılı günlerde zikredin” (Bakara 2/203)  âyetindeki ‘sayılı günler’den kasıt Teşrik günleri, ‘Bilinen günlerde Allah’ın ismini zikretsinler’ (Hac 22/28)  âyetinde geçen “bilinen günler”i de zilhiccenin birinci on günü diye yorumladığı belirtilir.

Teşrîk tekbirleri Hanefîler’e nazaran vâcip, Hanbelîler, Şâfiîler ve kimi Hanefî âlimlerine nazaran sünnet, Mâlikîler’e nazaran menduptur.

Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe nazaran cemaatle yahut tek başına kılınan bütün farz namazların akabinde tekbir alınır.

Fıkıh mezheplerinde genel kabul gören görüşe nazaran namaz kılmakla mükellef olan herkes, yolcu yahut mukîm, bayan yahut erkek teşrîk tekbirlerini alır. Teşrîk tekbirlerinin selâmdan sonra bir defa alınması kafidir.

İmam unutursa cemaat tekbir getirir. Tekbiri unutan kişi, konuşma üzere namaza ters bir davranışta bulunmadıkça yahut mescitten çıkmadıkça tekbir alabilir. Tekbirin farzdan sonra beklemeden, konuşmadan, selâmdan çabucak sonra alınması gerekir ve bu menduptur. Şayet kişi selamdan sonra konuşur yahut mescitten çıkarsa artık tekbir almaz.

Teşrîk tekbirlerini almak için abdest koşul değildir.

Teşrik tekbirleri günlerinde kılınmayan namazlar Teşrik günlerinde kaza edilirse, Teşrik tekbirlerini almak gerekir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilirse tekbir alınmaz.

Teşrik günlerinde hayızlı olan hanımlar teşrik tekbiri getirmekle yükümlü değildir.

Yorum yapın